De sterkte van dit fundament is mede bepalend voor de kracht van de organisatie die er gebruik van maakt. De technische infrastructuur mag nooit belemmerend werken voor de omgeving die er mee werkt.